[محصولات |  شرکت تولیدی و صنعتی توانگر]

محصولات

دستگاه جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک قابلیت جوشکاری از سایز 50 الی 200 دارای یکسال گارانتی وده سال خدمات پس از فروش

دستگاه جوش پلی اتیلن قابلیت جوش لوله های های پلی اتیلن از سایز 50 الی 180 دارای یکسال گارانتی وده سال خدمات پس از فروش

دستگاه جوش پلی اتیلن سایز 180 نیمه هیدرولیک قابلیت جوشکاری از سایز 50 الی 180، یکسال گارانتی وده سال خدمات پس از فروش

دستگاه جوش پلی اتیلن سایز 160 تمام هیدرولیک قابلیت جوشکاری از سایز 50 الی 160

قابلیت جوشکاری از سایز 50 الی 160 ،یکسال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش