[محصولات |  شرکت تولیدی و صنعتی توانگر]

محصولات

دستگاه جوش پلی ایتلن سایز 1200 تمام هیدرولیک 3 فاز قابلیت جوشکاری از سایز 710 الی 1200 داری یکسال گارانتی وده سال خدمات پس از فروش

دستگاه جوش پلی ایتلن سایز 800 تمام هیدرولیک سه فاز قابلیت جوشکاری از سایز 500 الی 800 دارای یکسال گارانتی وده سال خدمات پس از فروش

دستگاه جوش پلی ایتلن سایز 630 تمام هیدرولیک سه فاز قابلیت جوشکاری از سایز 400 الی 630 وقابلیت اضافه کردن گیره از سایز 315 و355 به صورت سفارشی دارای یکسال گارانتی وده سال خدمات پس از فروش

دستگاه جوش پلی اتیلن سایز 630 تمام هیدرولیک تک فاز قابلیت جوشکاری از سایز 400 الی 630 وقبلیت اضافه کردن گیره سایز 315 و355 به صورت سفارشی داری یکسال گارانتی وده سال خدمات پس از فروش

دستگاه جوش پلی اتیلن سایز 500 تمام هیدرولیک قابلیت جوشکاری از سایز 250 الی 500 دارای یکسال گارانتی وده سال خدمات پس از فروش

دستگاه جوش پلی اتیلن سایز 400 تمام هیدرولیک قابلیت جوشکاری از سایز 200 الی 400 دارای یکسال گارانتی وده سال خدمات پس از فروش

دستگاه جوش پلی اتیلن سایز 315تمام هیدرولیک قابلیت جوشکاری از سایز 90 الی 315 دارای یکسال گارانتی وده سال خدمات پس از فروش

دستگاه جوش پلی ایتلن سایز 315 نیمه هیدرولیک قابلیت جوش از سایز 90 تا 315 ،دارای یکسال گارانتی وده سال خدمات پس از فروش

دستگاه جوش پلی ایتلن سایز 250 تمام هیدرولیک قابلیت جوشکاری از سایز 90 الی 250 و اضافه کردن گیره از سایز 50 و63 و75 به صورت سفارشی

دستگاه جوش پلی اتیلن سایز 250 تمام هیدرولیک قابلیت جوشکاری از سایز 90 الی 250 و قابلیت اضافه کردن گیره از سایز50 و63 و75

دستگاه جوش پلی اتیلن سایز 200 تمام هیدرولیک قابلیت جوشکاری از سایز 50 الی 200 دارای یکسال گارانتی وده سال خدمات پس از فروش