[گارانتی |  شرکت تولیدی و صنعتی توانگر]

گارانتی

دستگاه جوش پلی اتیلن شامل یکسال گارانتی می باشد .